ÁBYRGÐIR

ÁBYRGÐIR

Njóttu þess að vera áhyggjulaus vitandi að Jaguar ábyrgðin er gerð sérstaklega fyrir eigendur Jaguar bifreiða.

SKILMÁLAR

Undanþágur frá ábyrgð


Þótt ábyrgðin sé jafnöflug og Jaguar sjálfur, er hún ekki altæk og nær þannig ekki yfir það sem er lagað eða skipt um í reglubundnum þjónustu-skoðunum eða viðhaldi.

Að sama skapi nær hún ekki yfir viðgerðir sem eru bein afleiðing af:

• Eðlilegu sliti
• Skemmda sem til eru komnar vegna vanrækslu
• Óhappa eða rangrar notkunar
• Notkun á röngu eldsneyti, t.d. bensíni í stað dísilolíu
• Vanrækslu á því að nota þá varahluti eða vökva sem Jaguar tilgreinir (eða varahluti af sambærilegum gæðum)
• Tjóni vegna slyss eða rangrar notkunar
• Óleyfilegra breytinga á hlutum bílsins (breytinga sem falla utan skilgreininga Jaguar)


Jaguar ábyrgðin nær ekki yfir óþægindi, skort á flutningi eða afleitt tjón sem þú eða nokkur annar kann að verða fyrir vegna galla sem fellur undir ábyrgðina.

REGLUBUNDIÐ EFTIRLIT

Skyldur eiganda

Eigi 3ja ára ábyrgðin að halda gildi sínu þarf að færa bílinn til þjónustuskoðunar hjá viðurkenndum þjónustuaðila Jaguar. 100% Rafmagnsbílar þurfa að koma eftir 34.000 km / 24 mánaða akstur (hvort sem á undan kemur) en þó eigi sjaldnar en á 24 mánaða fresti. Aðrar vélar þurfa að koma eftir 15.000 / 12 mánaða akstur (hvort sem á undan kemur) en þó eigi sjaldnar en á 12 mánaða fresti. Bæði vinna og efni við þjónustuskoðanir eru á kostnað eiganda. Sé þjónustuskoðunum ekki sinnt samkvæmt fyrirmælum framleiðanda getur það haft áhrif á ábyrgðina.
REGLUBUNDIÐ EFTIRLIT

VIÐURKENNT ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

Viðurkennt þjónustuverkstæði hefur meiri reynslu, þekkingargrunn og möguleika til úrlausna en hefðbundin verkstæði. Auk þess hefur viðurkenndur þjónustuaðili nýjustu tæki og tölvur til úrlausnar á vandamálum sem upp kunna að koma í bílnum þínum. Með sérhæfðum tæknimönnum gefst viðskiptavinum kostur á að nýta sér þá þekkingu sem er til staðar og njóta þess öryggis sem það býður upp á.
VIÐURKENNT ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI

ÁBYRGÐ FRAMLEIÐANDA JAGUAR

Njóttu þess að vera áhyggjulaus vitandi að Jaguar ábyrgðin er gerð sérstaklega fyrir eigendur
Jaguar bifreiða.

ÁBYRGÐ FRAMLEIÐANDA

Með Jaguar bílnum þínum fylgir yfirgripsmikil ábyrgð frá framleiðanda sem og vegaaðstoð fyrir þrjú ár og/eða 100.000 km akstur frá skráningardegi, hvort sem á undan kemur. Hjá viðurkenndum þjónustuaðila Jaguar er skipt um eða gert við íhluti með framleiðslugalla án endurgjalds.

HEFÐBUNDIN ÁBYRGÐ

Ef þú telur að viðgerð falli undir ábyrgð skaltu koma við hjá viðurkenndum þjónustuaðila Jaguar og þjónusturáðgjafar okkar skoða málið með þér. Ef þú nærð ekki sambandi við viðurkenndan þjónustuaðila Jaguar geturðu haft samband við þjónustuver í síma 525 8000.

ÁBYRGÐ Á LAKKI OG TÆRINGU

Ef einhver hluti af yfirbyggingu Jaguar-bílsins er ryðgaður skiptir viðurkenndur þjónustuaðili Jaguar um eða gerir við án endurgjalds.

TVEGGJA ÁRA ÁBYRGÐ Á VARAOG AUKAHLUTUM

Ef nauðsynlegt er að gera við eða skipta um íhlut eða aukahlut annast viðurkenndur þjónustuaðili Jaguar verkið án endurgjalds. Tveggja ára ábyrgðin tekur til allra íhluta eða aukahluta sem keyptir eru hjá viðurkenndum þjónustuaðila Jaguar.

AUKAHLUTUR SETTUR UPP Á NÝJUM BÍL

Þegar upprunalegir Jaguar vara- og aukahlutir eru settir upp eða afhentir hjá viðurkenndum sölu- eða þjónustuaðila innan eins mánaðar eða 16.000 km frá skráningardegi, falla þeir undir ábyrgð framleiðanda (3 ár og/eða 100.000 km, hvort sem á undan kemur)

ALMENNIR SKILMÁLAR

Vara- og aukahlutir okkar uppfylla öryggis- og áreiðanleikastaðla Jaguar þannig að við mælum eindregið með því að þú veljir aðeins ósvikna vara- og aukahluti frá Jaguar fyrir bílinn þinn. Jaguar hefur ekki prófað og samþykkt aðra vara- og aukahluti þannig að við getum ekki metið gæði þeirra. Ábyrgðin tekur ekki til skemmda vegna íhluta eða aukahluta sem ekki eru frá Jaguar.

LAKKÁBYRGÐ

Með þessari ábyrgð mun viðurkenndur þjónustuaðili Jaguar ljúka verkinu án endurgjalds ef þörf er á að lagfæra einhvern hluta lakksins. Ábyrgðin gildir í þrjú ár frá skráningardegi á nýjum Jaguar, óháð ekinni vegalengd.

RYÐVARNARÁBYRGÐ

Ef einhver hluti af yfirbyggingu Jaguar-bílsins er ryðgaður skiptir viðurkenndur þjónustuaðili Jaguar um eða gerir við án endurgjalds. Tryggingin gildir í sex ár frá skráningu á nýjum Jaguar, óháð ekinni vegalengd eða breytingu á eignarhaldi. Ef bíllinn þinn lendir í slysi og þarfnast viðgerða skal viðurkenndur þjónustuaðili annast viðgerðina svo hlutarnir sem gert var við falli áfram undir ryðvarnarábyrgðina.