• JAGUAR F‑PACE

  Hagnýtasti sportbíllinn frá Jaguar.

 • Jaguar E‑PACE

  Fyrsti millistærðar sportjeppinn frá Jaguar. Í honum sameinast flott útlit, lipurð og kraftmiklir aksturseiginleikar.

 • JAGUAR I‑PACE

  Við kynnum til sögunnar I‑PACE Concept, forútgáfu af fyrsta rafmagnsbíl Jaguar.

 • JAGUAR F‑TYPE

  Kraftmikill, snarpur og auðþekkjanlegur F‑TYPE er sannkallaður Jaguar-sportbíll.

 • JAGUAR XE

  Háþróaðasti, sparneytnasti og fágaðasti fjölskyldusportbíll Jaguar frá upphafi.

 • JAGUAR XF

  Jaguar út í eitt. Afgerandi hönnun XF sker sig úr.

 • JAGUAR XJ

  Premium-lúxusfólksbíll, rúmgóður og fallegur en jafnframt kraftmikill og lipur.

DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVI

EURO 6, DÍSILVÉLAR OG SCR-KERFI: ÞAÐ SEM ÞÚ ÞARFT AÐ VITA

Við útskýrum hvaða þýðingu útblásturslöggjöfin Euro 6 hefur fyrir bílana okkar, ökumenn og umhverfið.

DEF

HVAÐ ER DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVI?

Dísilútblástursvökvi (DEF), einnig þekktur sem AdBlue®, AUS 32 og ARLA 32, er litlaus, lyktarlaus og óeldfimur vökvi sem er ekki eitraður. Vökvinn er geymdur í sérstökum geymi í bílnum þaðan sem honum er sprautað inn í útblásturskerfið til að hreinsa útblástur. Vökvinn brýtur niður köfnunarefnisoxíð (NOx) í útblæstri og breytir því í skaðlausa vatnsgufu og köfnunarefnisgas.

Horfa á myndband
DEF

HVERNIG VEIT ÉG HVORT LÍTIÐ ER EFTIR AF DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVA?

Þegar lítið er eftir af dísilútblástursvökva birtast nokkur skilaboð í skilaboðamiðstöðinni.

1. Fyrstu skilaboðin upplýsa ökumanninn um að staðan í DEF-geyminum hafi lækkað og áfylling sé ráðleg.

2. Öðrum skilaboðunum fylgir GULT viðvörunartákn og fram kemur að fylla þurfi á DEF-geyminn.

3. Með þriðju skilaboðunum er byrjað að telja niður þá vegalengd sem eftir er þangað til DEF-geymirinn tæmist. Eftir það verður ekki hægt að gangsetja bílinn.

4. Síðustu skilaboðunum fylgir RAUTT viðvörunartákn og það birtist þegar framangreind vegalengd er komin niður í núll. Fram kemur að ekki verði hægt að gangsetja bílinn aftur fyrr en fyllt hefur verið á DEF-geyminn.

Skoða stafræna handbók

ATHUGIÐ: Þegar lítið er eftir af AdBlue® birtist tilkynning í skilaboðamiðstöðinni. Fylltu á AdBlue®-geyminn eins fljótt og auðið er. Hafa má samband við söluaðila Jaguar/Land Rover eða viðurkennt verkstæði til að bóka AdBlue®-áfyllingu. Ef með þarf er hægt að fylla á AdBlue® með því að nota áfyllingarflöskur með lekavörn sem hægt er að kaupa hjá söluaðila Jaguar/Land Rover eða viðurkenndu verkstæði. Meðalnotkun AdBlue® er 800 km á lítrann. Notkunin getur hins vegar verið mjög breytileg eftir aksturslagi, veðri og ástandi vegar.

DEF

DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVA VIÐHALDIÐ

Mikilvægt er að viðhalda magni dísilútblástursvökva í Jaguar-bílnum þínum þar sem löggjöf ESB kveður á um að ekki sé hægt að gangsetja vélina án hans. Skilaboðamiðstöðin í bílnum lætur þig vita með góðum fyrirvara þegar farið er að lækka í DEF-geyminum og minnir þig á að panta áfyllingu í tíma. Söluaðili Jaguar eða viðurkennt verkstæði fyllir einnig á geyminn við reglubundið viðhald. Leitaðu nánari upplýsinga í eigandahandbókinni.

Skoða stafræna handbók
DEF

ADBLUE®-ÁFYLLING

Ef fylla þarf á áður en komið er að næsta viðhaldstíma bjóðum við upp á AdBlue-áfyllingu upp að þeirri hæð sem framleiðandi mælir með, óháð því hve mikið þarf að fylla á.

FINNA UMBOÐSAÐILA

ALGENGAR SPURNINGAR

Almennt

HVERSU OFT ÞARF ÉG AÐ FYLLA Á DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVANN?

Notkun dísilútblástursvökva getur verið mjög breytileg. Meðalnotkunarhlutfall getur verið 800 km/lítra, en þetta notkunarhlutfall getur orðið meira en tvöfalt hærra, allt eftir aksturslagi, ástandi vega og veðurskilyrðum.

HVAÐ GERIST EF DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVINN KLÁRAST?

Ef dísilútblástursvökvinn klárast er ekki hægt að gangsetja Jaguar-bílinn aftur eftir að drepið hefur verið á vélinni. Þetta er samkvæmt kröfum EU6-útblásturslöggjafarinnar. Fylla verður á geyminn með minnst 3,6 lítrum af dísilútblástursvökva til þess að hægt sé að gangsetja bílinn.

HVERNIG Á ÉG AÐ GEYMA DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVANN?

Ávallt skal geyma dísilútblástursvökva í upprunalegu íláti og fylgja ráðleggingum framleiðanda um geymslu og meðhöndlun sem finna má á flöskunni. Aldrei skal geyma dísilútblástursvökva í bílnum.
Viðhald

HVERNIG ATHUGA ÉG STÖÐU DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVA?

Upplýsingar um vegalengdina fram að næstu áfyllingu DEF-geymisins er alltaf að finna í skilaboðamiðstöðinni á mælaborðinu*. Fylgdu þessum einföldu skrefum: 1. Svissaðu á en ekki gangsetja vélina (Gættu þess að vera með gildan snjalllykil inni í bílnum og ekki stíga á hemlafótstigið. Haltu START/STOP-hnappi vélarinnar inni þangað til viðvörunarljósin í mælaborðinu kvikna) 2. Ýttu á OK-hnappinn á stýrinu til að opna aðalvalmyndina (Í sumum gerðum þarf að ýta oft á OK-hnappinn þar til „Driver Assistance“ (aðstoð við ökumann) birtist) 3. Notaðu niðurörvarhnappinn á stýrinu til að fletta niður og velja „Vehicle Info“ (upplýsingar um bílinn) 4. Ýttu á OK-hnappinn til að staðfesta valið 5. Flettu niður til að velja „Diesel Exhaust Fluid“ (dísilútblástursvökvi) (Í sumum gerðum stendur „Next Service“ (viðhald næst)) 6. Ýttu á OK-hnappinn til að staðfesta valið. Staða dísilútblástursvökvans er birt. * Sumir bílar geta ekki birt framangreindar upplýsingar. Nánari útskýringar má nálgast hjá söluaðila Jaguar / viðurkenndu verkstæði.

GET ÉG FYLLT Á DEF-GEYMINN?

Já, hægt er að kaupa 1,89 lítra flöskur af dísilútblástursvökva með lekavörn hjá söluaðila Jaguar eða viðurkenndu verkstæði til að fylla á geyminn. Þessar flöskur eru sérhannaðar til að vera þægilegar í notkun og koma í veg fyrir leka. Við mælum ekki með að fyllt sé á geyminn með ílátum af annarri gerð. Ekki hella neinum öðrum vökva í DEF-geyminn eða dísilútblástursvökva sem uppfyllir ekki staðalinn ISO 22241-1 eða DIN 70070 þar sem það getur komið í veg fyrir að bíllinn starfi rétt. Ef þú hellir óvart dísilútblástursvökva í eldsneytisgeyminn SKALTU EKKI gangsetja vélina heldur hringja tafarlaust í söluaðila Jaguar eða vegaaðstoð. Aldrei má nota dísilútblástursvökvadælur fyrir atvinnubifreiðar á bensínstöðvum þar sem rennslishraðinn er of mikill og veldur skemmdum á DEF-geymi bílsins. Í eigandahandbókinni finnurðu leiðbeiningar um hvernig á að fylla á DEF-geyminn
Öryggi

ER DÍSILÚTBLÁSTURSVÖKVINN HÆTTULEGUR?

Þótt dísilútblástursvökvi sé ekki hættulegur ætti að skoða leiðbeiningar á umbúðum og leita til læknis ef vökvinn kemst í snertingu við einhvern líkamshluta eða ef hann er innbyrtur fyrir slysni. Ef dísilútblástursvökvi kemst í snertingu við lakkið á Jaguar-bílnum skaltu einfaldlega þurrka hann af og skola svæðið með sápuvatni. Dísilútblástursvökvi getur aftur á móti skilið eftir bletti á klæðningum og fatnaði og ef hann hellist niður ætti að fjarlægja hann umsvifalaust með köldu vatni og rökum klút.

HVAÐ ER EURO 6?

Euro 6 er hluti af Evrópulöggjöf sem hefur það að markmiði að gera bíla umhverfisvænni með því að takmarka útblástursefni frá þeim. Löggjöfin takmarkar hversu mikið köfnunarefnisoxíð (NOx) og vetniskolefnagas ökutæki má losa á hvern kílómetra.

Mismunandi takmarkanir gilda um bensín- og dísilbíla samkvæmt nýju Euro 6-löggjöfinni. Í dísilbílum hefur leyft magn NOx-útblásturs verið minnkað niður í 80 mg/km (úr 180 mg/km) og leyft magn vetniskolefna í útblæstri hefur verið minnkað niður í 170 mg/km (úr 230 mg/km). Leyft magn NOx-útblásturs í bensínbílum er áfram 60 mg/km og leyft magn vetniskolefna í útblæstri er áfram 100 mg/km.

Jaguar ber, líkt og öðrum bílaframleiðendum, lagaleg skylda til að fylgja þessum reglugerðum frá og með eftirfarandi dagsetningum:

- Frá 1. janúar 2015 verða allir nýir bílar á markaði að uppfylla staðla Euro 6. Þetta tekur til allra nýrra gerða á markaðinum, til dæmis: Jaguar XE - Bílar sem þegar eru komnir í sölu verða að fylgja reglugerðunum frá og með 1. september 2015 en
bíla sem þegar eru komnir í sölu og voru smíðaðir hjá og afhentir frá framleiðanda fyrir 1. júní 2015 má halda áfram að selja til 1. september 2016. Framleiðandinn verður hins vegar að sækja um undanþágu í slíkum tilvikum.

DEF

HVAÐ ER SCR-KERFI?

SCR-tækni er notuð í öllum dísilbílum frá Jaguar af árgerð 2016. Hún gerir Jaguar kleift að uppfylla kröfur EU6-útblásturslöggjafarinnar með því að draga úr magni köfnunarefnisoxíðs (NOx) frá útblásturskerfinu um allt að 90%. Auk nýrrar kynslóðar hvarfakúts krefst SCR-tæknin notkunar dísilútblástursvökva.

Skoða stafræna handbók

ATHUGIÐ: Þegar lítið er eftir af AdBlue® birtist tilkynning í skilaboðamiðstöðinni. Fylltu á AdBlue®-geyminn eins fljótt og auðið er. Hafa má samband við söluaðila Jaguar/Land Rover eða viðurkennt verkstæði til að bóka AdBlue®-áfyllingu. Ef með þarf er hægt að fylla á AdBlue® með því að nota áfyllingarflöskur með lekavörn sem hægt er að kaupa hjá söluaðila Jaguar/Land Rover eða viðurkenndu verkstæði. Meðalnotkun AdBlue® er 800 km á lítrann. Notkunin getur hins vegar verið mjög breytileg eftir aksturslagi, veðri og ástandi vegar.

Söluaðili Jaguar veitir allar nánari upplýsingar um dísilútblástursvökva og þær má einnig finna í eigandahandbókinni. AdBlue® er skráð vörumerki Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

Finnurðu ekki það sem þig vantar?
Finndu söluaðila í nágrenninu